•  
  • Home
  • |
  • Leren en ontwikkelen

Hier kun je veel informatie vinden over leren in de fruitsector. De informatie is een samenvatting van alle informatie die er is. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben kunt u contact opnemen met de scholingsconsulent. 

Leren en blijven leren van groot belang

Zonder scholing komen je vaardigheden en kennis (je kwalificaties) op een gegeven moment niet meer overeen met de eisen die werkgevers stellen. Nu al heeft een groot deel van de werkgevers moeite met het invullen van vacatures vanwege een tekort aan gekwalificeerd personeel. Leren en blijven leren is dus van groot belang.

Iedereen blijft altijd leren doordat je omgeving voortdurend verandert. Voor je eigen toekomst en de toekomst van de fruitteeltsector is het voor werkgevers, ondernemers en werknemers belangrijk om continue te leren. Hiermee kan je de kennis, vaardigheden en gedrag te optimaliseren.

Voor dit continue leren of een Lang Leren moet er een kwalitatief goed aanbod van scholings- en ontwikkelmogelijkheden zijn. Is er nog geen specifiek aanbod voor je ontwikkelvraag? De scholingsconsulent kan hiervoor zorgen. 

 

Nieuws

Een bericht van Helicon
Een bericht van Helicon
26-01-2018
2018, een even jaar, staat wellicht garant voor een hoge productie. Gemengde knoppen zien we bijna overal in overvloed zitten.

Recente tweets