Functie
Alle functies
Aanbod verplichte cursussen
Administratief medewerker
Medewerker
Meewerkend voorman
Ondernemer
Teeltmedewerker
Teeltspecialist
Thema
Alle thema's
Arbo en Veiligheid
Gewasbescherming
Kwaliteitszorg
Leidinggeven en Communicatie
Logistiek en transport
Management
Marketing en Commercie
Ondernemerschap
Productkennis
Techniek
Teelt
Opleidingsniveau
Alle niveau's
VMBO
MBO
HBO
WO

Opleider

Helicon Geldermalsen Helicon Geldermalsen
Hans Vijverberg
+31 345582830
E-mail
Website

Kosten

€ 175,- (NFO leden krijgen 10% korting)

Thema

Arbo en Veiligheid

Opleidingsniveau

MBO

Duur

2 dagdelen

Data en locaties

Start in overleg bij voldoende deelnemers
Helicon Geldermalsen, Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7

Bedrijfshulpverlening (BHV), verlenging

Voor medewerkers die reeds in bezit zijn van BHV certificaat en dit geldig willen houden. Het certificaat blijft geldig door regelmatig deze herhalingscursus bij te wonen (advies is jaarlijks).

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV’er) aan te stellen. Het aantal BHV’ers vloeit voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie en is afhankelijk van de risico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen.

 

Bij het bepalen van het aantal BHV’ers moet rekening worden gehouden met het aantal werknemers en personen dat normaal gesproken in een bedrijf of inrichting aanwezig is. Ook ‘losse’ arbeidskrachten of seizoenarbeiders tellen mee. Het gaat er tenslotte om dat er moet worden gelet op een volledige vervulling van alle BHV-taken.

Een BHV’er dient een opleiding te volgen die past bij de risico’s in het bedrijf. Er zijn drie wettelijke BHV-taken te onderscheiden:
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
• het voorkomen en bestrijden van brand
• het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

 

De basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit:
• eerste hulp en reanimatie inclusief gebruik AED
• redden en verplaatsen slachtoffers
• het melden van incidenten
• beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie)
• kennis kleine blusmiddelen.

 

Afsluiting: Er geldt een aanwezigheidsplicht. Er vindt geen examen plaats.

Inschrijven

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u zich inschrijven voor de gekozen opleiding. U ontvangt van ons een e-mail om te bevestigen dat uw gegevens goed ontvangen zijn. De opleider zal vervolgens contact met u opnemen om uw inschrijving definitief te maken.


Datum en locatie

Deelnemer

Geslacht
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon

Contactgegevens bedrijf

Bedrijfsnaam
Geslacht
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon
Controle
* Verplichte velden

Contact

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u contact opnemen over de gekozen opleiding.


Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Vraag
Controle
* Verplichte velden

Nieuws

Collandvergoeding voor deelname aan cursussen verhoogd naar 85 procent
Collandvergoeding voor deelname aan cursussen verhoogd naar 85 procent
01-08-2019
Voor medewerkers die de CAO Open Teelten Tuinbouw toepassen en zijn aangesloten bij Colland, kan subsidie worden aangevraagd indien men een cursus volgt bij een officiële opleider/school.