Functie
Alle functies
Aanbod verplichte cursussen
Administratief medewerker
Kwekerij medewerker
Meewerkend voorman
Ondernemer
Teeltmedewerker
Teeltspecialist
Thema
Alle thema's
Administratief en financieel
Agrarisch Onderwijs
Algemeen
Arbo en Veiligheid
E-Learning/Online leren
Gewasbescherming
Internationale medewerkers
Kwaliteitszorg
Leidinggeven en Communicatie
Logistiek en transport
Management
Marketing en Verkoop
Ondernemerschap
Productkennis
Taaltrainingen
Techniek
Teelt
Opleidingsniveau
Alle niveau's
VMBO
MBO
HBO
WO

Opleider

Helicon Geldermalsen Helicon MBO Geldermalsen
Inge Geeris
+31 345 582830
E-mail
Website

Kosten

€ 280,- (NFO leden krijgen 10% korting)

Thema

Arbo en Veiligheid

Opleidingsniveau

-

Duur

4 dagdelen

Data en locaties

Start in overleg bij voldoende deelnemers (vanaf november 2016)
Helicon Geldermalsen, Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In de basisopleiding Bedrijfshulpverlening wordt de fruittelers en medewerkers geleerd hoe te handelen bij ongevallen en situaties die de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

 

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) aan te stellen. Het aantal BHV-ers vloeit voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie en is afhankelijk van de risico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen.

Bij het bepalen van het aantal BHV-ers moet rekening worden gehouden met het aantal werknemers en personen dat normaal gesproken in een bedrijf of inrichting aanwezig is. Ook ‘losse’ arbeidskrachten of seizoenarbeiders tellen mee. Het gaat er tenslotte om dat er moet worden gelet op een volledige vervulling van alle BHV-taken.

Een BHV-er dient een opleiding te volgen die past bij de risico’s in het bedrijf. Er zijn drie wettelijke BHV-taken te onderscheiden:
• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
• Het voorkomen en bestrijden van brand
• Het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

 

De basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit:
• Eerste hulp en reanimatie inclusief gebruik AED
• Redden en verplaatsen slachtoffers
• Het melden van incidenten
• Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie)
• Kennis kleine blusmiddelen.

 

Afsluiting
Als de kennis en de praktijkoefeningen met een voldoende worden beoordeeld, ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. Het certificaat blijft geldig door regelmatig een herhalingscursus bij te wonen (advies is jaarlijks om een van de onderwerpen te herhalen; brandpreventie en –bestrijding of levensreddende handelingen).

Inschrijven

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u zich inschrijven voor de gekozen opleiding. U ontvangt van ons een e-mail om te bevestigen dat uw gegevens goed ontvangen zijn. De opleider zal vervolgens contact met u opnemen om uw inschrijving definitief te maken.


Datum en locatie

Deelnemer

Geslacht
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon

Contactgegevens bedrijf

Bedrijfsnaam
Geslacht
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon

Opmerking
Controle
* Verplichte velden

Contact

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u contact opnemen over de gekozen opleiding.


Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Vraag
Controle
* Verplichte velden