Functie
Alle functies
Aanbod verplichte cursussen
Administratief medewerker
Kwekerij medewerker
Meewerkend voorman
Ondernemer
Teeltmedewerker
Teeltspecialist
Thema
Alle thema's
Administratief en financieel
Agrarisch Onderwijs
Algemeen
Arbo en Veiligheid
E-Learning/Online leren
Gewasbescherming
Internationale medewerkers
Kwaliteitszorg
Leidinggeven en Communicatie
Logistiek en transport
Management
Marketing en Verkoop
Ondernemerschap
Productkennis
Taaltrainingen
Techniek
Teelt
Opleidingsniveau
Alle niveau's
VMBO
MBO
HBO
WO

Opleider

Stichting Jachtopleidingen Nederland

033-4631614
E-mail
Website

Kosten

€ 555,-- (excl. praktijkgedeelte en examen)

Subsidie

Thema

Gewasbescherming

Opleidingsniveau

-

Duur

Zie www.jachtopleiding.com

Data en locaties

Zie www.jachtopleiding.com
Zie www.jachtopleiding.com

Cursus Jacht & Faunabeheer

Jacht in onze maatschappij heeft mede tot taak het wild en de groene ruimte waarin het wild leeft in stand te houden. Het onder controle houden van wildschade door verschillende groepen dieren wordt daarmee een grotere uitdaging voor de agrarisch ondernemers.

De cursus Jacht & Faunabeheer bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide delen sluiten nauw op elkaar aan. In het theoretische gedeelte gaat het op de eerste plaats om de basiskennis die noodzakelijk is om op een verantwoorde manier deel te kunnen nemen aan de jacht. In het praktijkgedeelte wordt ruim aandacht besteed aan het vaardig, maar bovenal veilig omgaan met een vuurwapen.

Resultaat

Als u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u het jachtdiploma. Hiermee voldoet u aan één van de drie eisen voor het aanvragen van een jachtakte. De tweede eis is dat u kunt aantonen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van de jacht. De derde eis waaraan u moet voldoen om een jachtakte te kunnen aanvragen, is dat u kunt aantonen over jachtmogelijkheid te beschikken in Nederland.

Doelgroep

Werknemers en werkgevers van bedrijven in de agrarische sectoren. 

Aanpak

In de cursus Jacht en Faunabeheer komen de volgende onderwerpen aan bod.

 • Watervogels
 • Haarwild en andere kleine zoogdieren
 • Veerwild en andere vogels
 • Grote hoefdieren
 • Dierziekten
 • Ecologie
 • Landbouw
 • Faunaschade
 • Jachtveldkennis en -beheer
 • Wildbeheereenheden
 • Wet- en regelgeving
 • Gedragsregels
 • Jachtmethoden en verzorging geschoten dieren
 • Wapens en munitie
 • Jachthonden

Examen

Het jachtexamen wordt ten minste één keer per jaar – in april/mei – afgenomen. Het examen bestaat uit een schriftelijk theoriegedeelte (met meerkeuzevragen) en een praktijkgedeelte. Voor het afleggen van het praktijkexamen dient de kandidaat minimaal 16 jaar te zijn. 
Om aan het praktijkexamen te kunnen deelnemen, dien je in het bezit te zijn van een veiligheidsverklaring. Deze verklaring krijg je als cursist van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer automatisch wanneer je het vereiste aantal praktijkinstructies hebt gevolgd op de daarvoor aangewezen schietbanen.

Inschrijving

De inschrijving gaat jaarlijks op 1 juni open voor de cursus die in november start.
Voor alle cususplaatsen/groepen geldt: vol = vol!

 

Inschrijven

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u zich inschrijven voor de gekozen opleiding. U ontvangt van ons een e-mail om te bevestigen dat uw gegevens goed ontvangen zijn. De opleider zal vervolgens contact met u opnemen om uw inschrijving definitief te maken.


Datum en locatie

Deelnemer

Geslacht
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon

Contactgegevens bedrijf

Bedrijfsnaam
Geslacht
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon

Opmerking
Controle
* Verplichte velden

Contact

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u contact opnemen over de gekozen opleiding.


Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Vraag
Controle
* Verplichte velden