•  
  • Home
  • |
  • Subsidies

Subsidies

Voor cursussen en trainingen
Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de Fruitsector. 


Bij het fonds Colland Arbeidsmarkt kun je een subsidie aanvragen voor de cursussen en trainingen van je werknemers. Voor een groot aantal cursussen is er subsidie vanuit het Collandfonds mogelijk. Er staat altijd bij een cursus aangegeven of er mogelijkheid is tot subsidie. 


De subsidie wordt verstrekt op basis van een percentage van de cursuskosten. De maximale vergoeding bedraagt € 1.800,-- per werknemer per jaar. Er bestaat géén vergoeding voor reis- en loonverzuimkosten.

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor een bijdrage in de kosten van cursussen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De werkgever is aangesloten bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.
  • De werkgever hanteert de CAO Open Teelten.
  • Cursussen zijn gericht op het behouden dan wel vergroten van de kennis en vaardigheden van werknemers die nodig zijn om in de huidige en toekomstige arbeidsorganisatie op veranderingen te kunnen reageren en anticiperen.
  • Cursussen mogen niet langer dan twaalf maanden duren en worden afgesloten met een naar oordeel van de sector erkend certificaat, getuigschrift of diploma.
  • De factuur dient minimaal de naam van de cursus en de namen van de cursisten te bevatten.
  • Het aanvraagformulier dient uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag ontvangen te zijn door de administratie van de stichting. Bepalend hierbij is de datum van binnenkomst van het aanvraagformulier bij de administratie van de stichting.

Op de website van Colland Arbeidsmarkt vind je de cursusgroepen voor de Fruitsector. Subsidie kan met je inloggegevens digitaal aanvraagd worden via het Colland Administratie Systeem (CAS). Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een subsidie voor een cursus of training neem dan de contact op met de scholingsconsulent Karin Rommens.


Voor praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is per 1 januari 2014 in de plaats gekomen van de WVA, de wet vermindering afdracht. Het doel van de subsidieregeling praktijkleren is werkgevers ertoe bewegen meer praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie geldt alleen voor studenten die een opleiding volgen waarbij werken en leren wordt gecombineerd. Maximaal kan er € 2.700,-- subsidie per schooljaar worden aangevraagd.

De subsidie is bedoeld ter compensatie van een deel van de kosten, voor de begeleiding die de studenten van het bedrijf krijgen. De subsidie kun je na afloop van het schooljaar aanvragen in de periode juni tot september. De opleiding die de leerling volgt moet een door de overheid erkende HBO- of (V)MBO-opleiding zijn.
Een van de voorwaarden voor studenten uit het VMBO en MBO is dat je bedrijf als leerbedrijf erkend is. Voor deze erkenning kun je contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Voor de overige voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen zie:
Voorwaarden VMBO
Voorwaarden MBO
Voorwaarden HBO

Meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nieuws

Bedrijvenmarkt tuin- en akkerbouw Aeres 2022
19-01-2022
Leerzame middag! Vanuit de Aeres Hogeschool Dronten wordt er jaarlijks een bedrijvenmarkt georganiseerd door de studievereniging tuin- en akkerbouw.

Recente tweets