•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Collandvergoeding voor deelname aan cursussen verhoogd naar 85 procent

Collandvergoeding voor deelname aan cursussen verhoogd naar 85 procent

Collandvergoeding voor deelname aan cursussen verhoogd naar 85 procent

Voor medewerkers die de CAO Open Teelten Tuinbouw toepassen en zijn aangesloten bij Colland, kan subsidie worden aangevraagd indien men een cursus volgt bij een officiële opleider/school. De sectorcommissie Openteelten van Colland Arbeidsmarkt heeft recentelijk besloten om het subsidiepercentage te verhogen van 75 naar 85 procent.

De maximale vergoeding per werknemer per kalenderjaar is vastgesteld op € 1.800,- Dit nieuwe percentage geldt voor cursussen die vanaf 1 augustus 2019 zijn gestart.

Informatie over subsidiemogelijkheden, de voorwaarden en over het digitaal indienen van een aanvraag, vindt u via deze link. Voor een compleet overzicht van cursusgroepen die gesubsidieerd worden, kunt u collandarbeidsmarkt.nl raadplegen.

Scholingsconsulente van de NFO Karin Rommens adviseert gratis en onafhankelijk welke cursusmogelijkheden er zijn voor uw medewerker, bel (06) 22 94 40 37 of mail krommens@nfofruit.nl. Zij kan u ook informeren over het aanvragen van subsidie.

Recente tweets