Fruitacademie 2016

Allereerst de allerbeste wensen en een voorspoedig en gezond 2016.

Gezond voor lijf en leden en voor het gezonde product wat we komend jaar weer op de markt zetten.

De fruitacademie verliest met Edudelta een partner die tot dit jaar fruitteeltonderwijs verzorgde. De opleiding wordt stopgezet vanwege de geringe belangstelling. Helicon MBO opleidingen te Geldermalsen is daarmee de enige, die fruitteeltonderwijs blijft aanbieden in BOL- en BBL-traject.

Alles verandert en dat gaat zeker ook voor 2016 gelden.

De door ons geproduceerde appels scoren een gemiddeld veel te lage marge. Alle medewerkers van het fruitteelt vak hebben een passie voor het vak, die levend moet blijven. En een positieve prijsvorming is nodig om die passie te behouden.

Het fruitvak vraagt om veranderingen. De wereld om ons heen verandert immers ook.

Ook de fruitacademie is op zoek naar de succesfactoren en bieden u in ieder geval een ruime keuze in cursussen en opleidingsmogelijkheden.

Het maken van een bijscholings- of opleidingsplan voor u en uw personeel is een goede eerste stap in de juiste richting.

Recente tweets