•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Kennisontwikkeling medewerkers draagt bij aan werkvreugde

Kennisontwikkeling medewerkers draagt bij aan werkvreugde

Geregeld komt het voor dat Karin Rommens, scholingsconsulent in de fruitteeltsector, na haar voorstellen door wordt verwezen naar de stagiair. “Maar daar kom ik niet voor, zeg ik dan. Ik ben er juist voor de medewerkers van het bedrijf. Ook voor hen is leren en doorontwikkelen belangrijk.”

Meer aandacht voor leren en ontwikkelen, ook nadat je je studie hebt afgerond. Karin Rommens is nu bijna 2 jaar werkzaam bij de NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie) als scholingsconsulent en hoort nog te vaak van ondernemers dat scholing ‘iets voor de jeugd’ is. “Natuurlijk is de opleiding na je middelbare school de basis van je verdere loopbaan. Maar ook gedurende je loopbaan blijft kennisontwikkeling belangrijk. Zeker in de agrarische sector waar innovaties elkaar in rap tempo opvolgen.”

Consulent brengt scholing bij de ondernemer
Agrarische ondernemers dragen af aan Colland Arbeidsmarkt, het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector. Het Colland Fonds stelt subsidies beschikbaar voor opleidingen en cursussen en investeert zo in de kennisontwikkeling van de agrarische sector. Rommens: “Ik beheer het platform www.fruitacademie.nl en ben het aanspreekpunt voor fruittelers over scholing en ontwikkeling in deze sector. Ik ben op de hoogte van de cursussen en opleidingen die relevant zijn voor de fruitsector en kan zo nodig en in overleg met andere partijen zelfs opleidingen op maat organiseren.”

Diverse sectoren in de land- en tuinbouw hebben, ook gefinancierd uit Colland gelden, scholingsconsulenten aangesteld. Hierdoor kunnen ondernemers zonder extra kosten een bezoek aanvragen en de scholingsconsulent raadplegen. Zo staan op www.talentoogst.nl relevante opleidingen voor medewerkers uit de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. “Ons gezamenlijk doel is ondernemers stimuleren na te denken over ontwikkeling bij hun werknemers en te adviseren over opleidingsmogelijkheden.”

Precisietechnologie
Rommens bezoekt fruittelers om het gesprek over kennisontwikkeling aan te gaan. “Vaak heeft de ondernemer dan nog geen concrete opleidingswensen voor zijn werknemers, maar tijdens het gesprek komen er toch altijd dingen naar boven waarvan ik denk ‘daar is een opleiding voor’. ”Precisietechnologie is bijvoorbeeld een thema dat vaak voorbijkomt. “Je kunt het al doende leren, maar door het aanbieden van een cursus aan je medewerkers worden ze handiger met het werken met taakkaarten of het analyseren van data. Daar heb je profijt van.”

Ook op de cursus ‘Nederlands voor anderstaligen’ die arbeidsmigranten via de Fruitacademie kunnen volgen attendeert Rommens ondernemers vaak. “Dat maakt de communicatie met je werknemers makkelijker, het is fijn voor jou als ondernemer maar ook voor hen. Ze worden gezien als een belangrijke kracht.”

Persoonlijke groei
Laat je je werknemers ontwikkelen, dan ontwikkel je ook je bedrijf is de stelling van Rommens. “Door je medewerkers de gelegenheid te geven hun kennis en vaardigheden uit te breiden, vergroot je ook hun betrokkenheid en werkvreugde. Dat is niet alleen mooi om te zien, maar is ook goed voor het werkplezier.” Rommens denkt aan de jonge vrouw die een kei was in haar werk en zo aan de slag zou kunnen gaan als meewerkend voorman op de fruitsortering. “Maar ze was wat schuchter. Ik adviseerde haar werkgever een cursus ‘Krachtig leiderschap’ om haar sterker te maken. Win-win voor beide partijen.”

Scholingsconsulenten
Ook advies van een scholingsconsulent? Meer weten over de opleidingen en cursussen in jouw sector? Kijk op de website van je eigen branchevereniging voor de scholingsconsulent in jouw sector.

 

Bron: https://werkgeverslijn.nl/kennisontwikkeling-medewerkers-draagt-bij-aan-werkvreugde/ 

Recente tweets