•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Kennisvouchers van 1500 euro voor boeren en tuinders

Kennisvouchers van 1500 euro voor boeren en tuinders

Kennisvouchers van 1500 euro voor boeren en tuinders

Om boeren en tuinders op weg te helpen bij de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke landbouw, stelt de overheid kennisvouchers van € 1500 beschikbaar. Die tegoedbonnen kunnen gebruik worden voor cursussen en masterclasses.

Al eerder dit jaar maakt minister Carola Schouten duidelijk dat boeren en tuinders in aanmerking kunnen komen voor kennisvouchers van € 1500 die ze kunnen gebruiken voor een onafhankelijk advies of scholing. Met die tegoedbonnen wil de minister dat ondernemers beter inzicht krijgen in de mogelijke aanpassingen die zij moeten maken in hun bedrijfsvoering om de omslag te kunnen maken naar een meer duurzame en klimaatvriendelijke landbouw of kringlooplandbouw.

 

Tegoedbonnen

Vanaf 30 november kunnen ondernemers die tegoedbronnen aanvragen via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Ondernemers kunnen die vouchers vervolgens gebruiken voor cursussen en masterclasses of een advies. Die cursussen en masterclasses worden verzorgd door HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland of Wageningen University. En voor een advies moet een erkende bedrijfsadviseur worden ingeschakeld.

De onderwerpen moeten gericht zijn op verduurzaming van de landbouw, zoals de vermindering van de ammoniakuitstoot, duurzaam bodembeheer, weerbare teeltsystemen of precisielandbouw. RVO noemt ook de ontwikkeling vaardigheden en stimulering van samenwerking als onderwerpen. De persoonlijke ontwikkeling moet dan wel gericht zijn op duurzame ontwikkeling van het bedrijf. Samenwerking kan gericht zijn op samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen om de positie van een onderneming te versterken. Ondernemers hebben een keuze uit negen verschillende onderwerpen.

€ 3 miljoen

De aanvragen voor een kennisvoucher kunnen ingediend worden van 30 november tot en met 28 februari 2021, 17:00 uur via de website van RVO. Voor de eerste aanvraagperiode is in totaal € 3 miljoen beschikbaar. Aanmelden voor het scholings- en coachingsaanbod kan via de websites van de onderwijsinstellingen.

 

Klik hier voor meer informatie. 

Recente tweets