Leercultuur op het bedrijf

Leercultuur op het bedrijf

Als teler wil je continue verbeteren en innoveren. Maar hoe creëer je een cultuur waarin jij en je medewerkers voortdurend blijven leren? Met deze 10 tips kun je de leercultuur binnen je bedrijf stimuleert.

Wat is nu een leercultuur?

Het wordt simpel omschreven: ‘Een bedrijfscultuur waarin leren en werken samengaan’. Maar dat het meer is dan het hebben van een opleidingsplan en het verzorgen van een cursus voor een medewerker mag duidelijk zijn. Het gaat om een bedrijfscultuur die leren stimuleert.

 

Duurzame inzetbaarheid

Door medewerkers de mogelijkheden te bieden tot verdere ontwikkeling, kun je als bedrijf beter inspelen op veranderingen in de markt. Je kunt hierbij denken aan aanvullende cursussen/opleidingen, maar ook aan trainingen op het gebied van vaardigheden. Medewerkers zijn daardoor flexibeler om met veranderingen om te gaan.

 

Maar hoe?

We weten allemaal dat het belangrijk is, maar hoe? Hoe krijg jij jouw medewerkers zo ver? Wat kun jij als werkgever bijdragen om de medewerkers te stimuleren?  

Tip 1
Sta open voor de reacties van stagiaires. Zij kijken met een “open blik” naar je bedrijf en de kennis die zij op school hebben geleerd kan voor jou zeer nuttig zijn. Spreek ze minstens 1x per week om te horen wat ze constateren.

 

Tip 2
Geef als leidinggevende het goede voorbeeld want het gedag van de medewerkers is een spiegel van je eigen gedrag.

 

Tip 3
Stel tijdens werkoverleg de vragen: Wat is de afgelopen week goed gegaan en wat moet gebeuren om het de volgende keer nog beter te doen.

 

Tip 4
Stel tijdens werkoverleg de vraag waar men tijdens het werk tegen aan loopt. Nodig de overige medewerkers uit te vertellen welke aanpak zij zouden doen.

 

Tip 5
Laat medewerkers werkzaamheden overnemen die normaal door een ander worden gedaan. Laat ze achteraf vertellen over wat ze hiervan geleerd hebben.

 

Tip 6
Leer van elkaar door op een prikbord elke maand een nieuw thema/dilemma neer te zetten. Laat vervolgens de medewerkers informatie hierover verzamelen en hun oplossing hierover aan te dragen. 
 

Tip 7
Vraag naar de mening van buitenstaanders. Nodig ze uit om met een kritische blik naar je bedrijf te kijken (goede klanten, ontevreden/ex klanten, nieuwe klanten, toeleveranciers, collega’s) en stel toekomst gerichte vragen. Op basis van de uitkomenten kun je samen met je medewerkers naar oplossingen zoeken.

 

Tip 8
Geef persoonlijke aandacht aan medewerkers vooral aan degene die echt willen leren (door aandacht worden ze gestimuleerd gedrag te herhalen). Noteer persoonlijke momenten die voor de medewerkers van belang zijn en spreek ze er op aan. Geef deze medewerker regelmatig gemeende complimenten.

 

Tip 9
Laat je medewerkers om de beurt het vakblad lezen. Extra leuk om ze vervolgens te laten vertellen welke informatie nuttig is voor het bedrijf en waarom zij dat denken.

 

Tip 10
Laat je medewerkers ook eens bij collega’s in de keuken kijken. Laat ze vervolgens vertellen wat ze daar van hebben geleerd en wat voor het bedrijf nuttig kan zijn.

 

Fruitacademie geeft regelmatig tips om de leercultuur op je bedrijf te verbeteren. Wil je meer informatie? Neem contact op via met een van de scholingsconsulent Karin Rommens. 

Recente tweets