•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Subsidieregeling: "Tel mee met Taal" indienen kan tot 28 feb 2021

Subsidieregeling: "Tel mee met Taal" indienen kan tot 28 feb 2021

Subsidie voor werkgevers
Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor werkgevers om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Je kunt subsidie aanvragen voor werknemers in Nederland en Caribisch Nederland. In 2021 is 6 miljoen euro éxtra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag 8,8 miljoen euro is.

Voordelen
Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie beschikbaar voor:
Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk aan tijdelijke arbeidsplaatsen, proefplaatsen, beschut werk, et cetera.

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F.
 
Wie kan aanvragen
Een werkgever kan een subsidieaanvraag namens hem- of haarzelf indienen, maar ook namens hemzelf en één of meer andere werkgevers. De aanvragende werkgever treedt in dat laatste geval op als penvoerder. Ook een O&O fonds of een opleider kan optreden als penvoerder voor één of meer werkgevers.

Beschikbare bedragen
Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van een opleidingstraject. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting.

Deadline 28 februari
Je kunt aanvragen tot en met 28 februari 2021 indienen. De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidieregeling vind je op de website van Tel mee met Taal: www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.

Recente tweets