•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Taal cursus gesubsidieerd voor werknemer en/of arbeidsmigrant

Taal cursus gesubsidieerd voor werknemer en/of arbeidsmigrant

Taal cursus gesubsidieerd voor werknemer en/of arbeidsmigrant

Van 1 mei t/m 31 mei kan er weer subsidie worden aangevraagd bij Tel mee met Taal, voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook werkgevers kunnen subsidie aanvragen.

Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. De subsidie kan gebruikt worden voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

 
Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende voordelen. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en ze kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Lees hier de ervaringen van werkgevers die reeds investeerden in taal op de werkvloer.


De subsidie kan worden aangevraagd voor cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers. Op de website van Tel mee met Taal staan nuttige links waaronder eentje die u direct een overzicht laat zien van ervaren taalaanbieders.  


Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS. Er is ruim 4 miljoen euro in totaal beschikbaar gesteld. Alle informatie m.b.t. de subsidieregeling is te vinden op de website van Tel mee met Taal. 

Recente tweets