•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Wijziging in het cursusregelement fonds Colland Arbeidsmarkt.

Wijziging in het cursusregelement fonds Colland Arbeidsmarkt.

Wijziging in het cursusregelement fonds Colland Arbeidsmarkt.

Bericht van het fonds Colland Arbeidsmarkt:

Het fonds Colland Arbeidsmarkt heeft enkele wijzigingen in het uitkeringsreglement doorgevoerd. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op het al dan niet subsidiabel zijn van een cursus.

De wijzigingen zijn ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan en te kunnen aanpakken. Zoals altijd is voorkomen beter dan genezen en dus is een aantal voorwaarden aangescherpt en verduidelijkt. Een belangrijke aanpassing is de definitie van het begrip school. Deze is minder ruim geworden, waardoor niet alle opleiders meer gezien worden als school. In die gevallen waarbij een opleider een cursus verzorgt die van essentieel belang is voor de sector, kan de cursus nog wel subsidiabel zijn. In het geval van de boomkwekerij/fruitteelt/tuinbouw/akkerbouw beslist hierover de sectorcommissie open teelten van het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Als u vragen heeft over het al dan niet subsidiabel zijn van een cursus, dan kunt u contact opnemen met de schollingsconsulent Marielle Mulder (06 576 434 58)

Recente tweets