Leren en blijven leren van groot belang!

Niet alleen de wereld om ons heen, ook het vak als fruittelers verandert voortdurend. Voor je eigen toekomst en de toekomst van de fruitteeltsector is het voor werkgevers, ondernemers en werknemers belangrijk om continue te blijven leren en ontwikkelen. Hiermee kunnen kennis en vaardigheden optimaal worden ingezet.

De scholingsconsulent geeft ondernemers en werknemers advies op maat over scholings- en ontwikkelingsvraagstukken. 

Cursusaanbod

De scholingsconsulen heeft goede contacten met de scholen en kan je vertellen welke cursussen en trainingen er allemaal zijn: van kennis over de teelt, het halen van een spuitlicentie tot en met trainingen in verkoop of leidinggeven. Je kunt voor een uitgebreid aanbod aan cursussen voor de fruitteelt ook hier klikken: Opleidingen | Fruitacademie

Subsidie

Voor het volgen van een cursus of opleiding biedt Colland Arbeidsmarkt subsidies aan. Deze cursussen en opleidingen staan overzichtelijk gegroepeerd in cursusgroepen. Klik hier voor de Cursusgroepenregeling Open Teelten Tuinbouw. Je vindt hier ook de voorwaarden voor subsidie in het het uitkeringsreglement.

Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan via 'Direct aanvragen of declareren'. De declaratie dient uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag bij Colland Arbeidsmarkt binnen te zijn.

Scholingsvoucher

De scholingsvoucher Open Teelten creert een mooie kan jezelf breder inzetbaar te maken.
Alle informatie kun je lezen in de flyer via deze link

Nieuws

Oproep: Welke fruitteeltstudie kies jij?
04-03-2024
Ben jij bezig met het maken van een fruitteeltgerichte of agrarische studiekeuze of heb je dat het afgelopen jaar gedaan?

Recente tweets